Kanał Wyżej
Struktura własnościowa

BILANS 2018
Bilans 2018.pdf
Rachunek zysków i strat 2018 2.pdf
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.pdf
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2.pdf
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 3.pdf
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 4.pdf
Dodatkowe informacje 1.pdf
Dodatkowe informacje 2.pdf
Dodatkowe informacje 3.pdf
Załącznik nr 1.pdf
Załącznik nr 2.pdf
Załącznik nr 3.pdf
Załącznik nr 4.pdf
Załącznik nr 5.pdf
Załącznik nr 6.pdf
Załącznik nr 7.pdf
Załącznik nr 8.pdf
Załącznik nr 9.pdf
Załącznik nr 10.pdf
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018
sprawozdanie_za_ rok_2018_pismo_przewodnie.pdf
zał._ do_pisma_przewodniego.pdf
 
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego
Budynek przy ul. Koziej 11 w Warszawie oraz działka o powierzchni łącznej 0,0349 ha - własność m.st. Warszawy; we władaniu Muzeum Karykatury. Lokale w budynku przy ul. Koziej 3/5 w Warszawie o powierzchni: 54,39 m kw.; 43,17 m kw.; 40,42 m kw. -  umowa najmu z ZGN Śródmieście m. st. Warszawy. Lokal nr 8 przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie o powierzchni 23,06 mkw. - umowa najmu z ZGN Śródmieście m. st. Warszawy.
 
 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2017
1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf
7.pdf
8.pdf
9.pdf
10.pdf
11.pdf
12.pdf
13.pdf
14.pdf
15.pdf
16.pdf
17.pdf
18.pdf
19.pdf
20.pdf
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016
Sprawozdanie finansowe (plik zip)
BILANS 2016
Bilans_2016.pdf
BILANS 2015
Bilans 2015.pdf
BILANS 2014
Bilans 2014 str.1.jpg
Bilans 2014 str.2.jpg
Bilans 2014 str.3.jpg
Zatwierdzenie sprawozdania MK za 2014 - pismo przewodnie .jpg
Zatwierdzenie sprawozdania MK za 2014 Zał. str. 1.jpg
Zatwierdzenie sprawozdania MK za 2014 Zał. str. 2.jpg
 
BILANS 2013
Bilans 2013 str.1.jpg
Bilans 2013 str. 2.jpg
Bilans 2013 str. 3.jpg
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura własnościowa

Wersja standardowa