Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

Dane znajdujące się w ewidencjach i rejestrach Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001; o dostępie do informacji publicznej Dz. U. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.

Rejestry prowadzone przez Muzeum:

  • umowy merytoryczne i administracyjne
  • dokumenty dotyczące postępowań przetargowych, faktur i rachunków
  • dokumenty napływające i wychodzące z Muzeum Karykatury zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną
  • dokumenty finansowe ewidencjonowane zgodnie z Instrukcją kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych


Wprowadził Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2015-10-16
Aktualizujący Lewicka Anna (Muzeum Karykatury) 2015-10-16
Zatwierdzający Lewicka Anna (Muzeum Karykatury) 2015-10-16
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2015-10-16
Wersja standardowa